Recent Posts
Featured Posts

Arrowgroup (Est)


arrowgroup_portrait 2.jpg

--> Arrowgroup (--> Noolegrupp in Estonian) is an Estonian interdisciplinary artist group which is active since 2004, run by Triinu Jürves (b. 1974 in Tallinn) and Villem Jahu (b. 1985 in Tartu). Group's work deals mainly with creating reverse spaces by shifting context and mixing it up even more by adding bits and pieces from pop-culture, everyday politics or art history. Group has realized their ideas in classical painting techniques as well as in video and performance medium. It has big number of supporting members who join in during large performances. --> Arrowgroup values pure idealistic principals and childish amateur approach to art and art making and uses logo that combines their visual ideals and general positive dynamics as signature.

--> Noolegrupi teosed tegelevad reeglina erinevate interaktiivsete keskkondade loomisega konteksti nihestamise kaudu, lisaks miksitakse sellesse kompotti meelevaldselt ka kilde popkultuurist, igapäevapoliitikast või kunstiajaloost. Rühmitus on oma ideid enamasti realiseerinud installatsiooni, performance’i ja videomeediumeid kasutades, kuid ei ole ära põlanud ka klassikalise tahvelmaali või skulptuuri vahendeid. --> Noolegrupil on suur hulk toetajaliikmeid, kes vajadusel tegevusega ühinevad, nii on võimalik ette võtta suurema mastaabiga aktsioone. --> Noolegrupp väärtustab puhtaid idealistlikke põhimõtteid ja lapsemeelset ja amatöörlikku lähenemist kunsti tegemise protsessile. Grupp kasutab signatuurina märki, mis võtab kokku nende visuaalsed ideaaliud ja üldise positiivse dünaamika.

Websites of Arrowgroup: Blog: http://noolegrupp.blogspot.com/ Videoworks: http://www.youtube.com/profile?user=villemj http://vimeo.com/user2673093 Photo Archive: http://nagi.ee/photos/trjyrves/sets/

Contact Arrowgroup: Triinu Jürves trjyrves@gmail.com, Sõstra 3-35, 10616, Tallinn, Estonia, + 372 5102572 Villem Jahu villemj@gmail.com, Vabriku 25/1 – 4, 10411, Tallinn, Estonia, + 372 55580559

#arrowgroup #estonia #noolegrupp #performance #triinujürves #villemjahu

No tags yet.
Search By Tags
Archive